15.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Dương Khuê (29 bài)
- Nguyễn Trung Trực (1 bài)
- Bùi Viện (3 bài)
- Trần Bích San (60 bài)
- Đỗ Như Tâm (8 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 29/10/2016 08:53 bởi Vanachi
Dương Danh Lập 楊名立 (1839-1903) tự Học Lễ, hiệu Khắc Trai, biệt hiệu Sơn Nông, sinh trưởng trong một gia đình nho học ở xã Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Là con Hàn lâm Thị độc học sĩ Dương Danh Tư (1811-1871) tự Phúc Nghị và tứ phẩm cung nhân Nguyễn Thị Cư, cháu nội của Dương Chức (1770-1828) tự Phúc Chí, đỗ cử nhân đời Gia Long, đã làm Tri huyện qua các huyện Phù Ninh, Thanh Miện, Đông Triều, Thanh Trì, Thanh Oai. Thừa hưởng truyền thống gia đình, ngay từ nhỏ Dương Danh Lập chăm chỉ học hành, từng theo học ở nhà người bác ruột, sau này là tiến sĩ Đốc học Dương Danh Thành, tự Tỉnh Hiên. Lớn lên được ra tỉnh theo học tiến sĩ Vũ Tông Phan, lại là bạn học với những người bạn sau này thành danh như tiến sĩ họ Phan ở xã Trang Liệt, tiến sĩ họ Nguyễn ở xã Trung Hà (Sơn Tây), cử nhân họ…