Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: chùa Hương (55)

Đăng bởi Vanachi vào 29/10/2016 09:05

題香積山峒其二

共說香山勝,
忙難有此遊。
數峯纔度過,
萬象肆冥搜。
造設寧無意,
神僊若可求。
悠悠流俗外,
我獨愛深幽。

 

Đề Hương Tích sơn động kỳ 2

Cộng thuyết Hương Sơn thắng,
Mang nan hữu thử du.
Sổ phong tài độ quá,
Vạn tượng tứ minh sưu.
Tạo thiết ninh vô ý,
Thần tiên nhược khả cầu.
Du du lưu tục ngoại,
Ngã độc ái thâm u.

 

Dịch nghĩa

Cùng nói về cái đẹp của Hương Sơn
Bận rộn thì khó có được chuyến rong chơi này
Bao nhiêu ngọn núi vừa mới vượt qua
Vạn tượng phơi bày phải thâm trầm tìm kiếm
Sự tạo dựng, thiết lập đâu phải là vô ý
Thần tiên nếu có thể ước mong
Dòng nước bất tận nằm ngoài chốn tục luỵ
Riêng tôi yêu vẻ thâm u của Hương Sơn

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Cùng nói Hương Sơn đẹp
Vội khó chơi nơi này
Mấy đỉnh vừa mới vượt
Nghĩ suy vạn cảnh bày
Tạo hoá đâu vô ý
Nếu cầu được thần tiên
Ngoài dòng đời tục luỵ
Tôi yêu chốn tịnh yên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nói về cái đẹp Hương Sơn,
Bận thì khó chuyến này còn rong chơi.
Bao nhiêu ngọn núi qua rồi,
Thâm trầm vạn tượng tìm nơi phơi bày.
Dựng xây thiết lập ý hay,
Thần tiên có thể thoả ngày ước mong.
Chốn ngoài tục luỵ có dòng,
Riêng ta yêu vẻ thâm trầm Hương Sơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời