Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 30/06/2008 11:38 bởi Vanachi
Thuần Chân thiền sư 純真禪師 họ Đào 陶, chưa rõ tên thật và năm sinh, người hương Cửa Ông, quận Tế Giang. Lúc còn ít tuổi theo học nho; lớn lên theo đạo Phật, đứng trong thế hệ thứ mười hai, dòng thiền Nam Phương.

Ông mất ngày 7 tháng hai năm Tân Tị, niên hiệu Long Phú thứ nhất (tức ngày 8 tháng ba năm 1101). Tác phẩm còn 1 bài kệ đọc trước lúc mất.

 

Tuyển tập chung