Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (155 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (11 bài)
- Cao Bá Quát (388 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 22/12/2013 18:05 bởi hongha83
Đỗ Xuân Cát 杜春吉 không rõ năm sinh và mất, hiệu Châu Phong 洲豐, Châu Tân cư sĩ 洲津居士, tự Bá Trinh 伯貞, người xã Nghĩa Sơn, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Ông là danh sĩ đời vua Thiệu Trị nhà Nguyễn. Năm 1841, ông đỗ cử nhân nhưng không ra làm quan mà ở nhà dạy học. Đời Tự Đức, đê Bắc Kỳ vỡ luôn, ông có làm bài "Hà phòng ngũ thuyết". Triều đình cho là có thực học, triệu vào kinh nhưng ông xin cáo từ. Về sau có lần vua Tự Đức mời ra làm quan, ông lấy cớ ốm đau để chối từ.

Tác phẩm:
- Hà phòng ngũ thuyết 河防五說
- Châu Tân thi văn tập 洲津詩文集
- Lâm hành tạp lục 林行雜錄