Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (335 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (162 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 23/10/2006 14:42 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 23/10/2006 14:43 bởi Vanachi
Đào Hàn 陶翰, người Nhuận Châu 潤州, đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên thứ 18 (731), làm qua đến Lễ bộ viên ngoại lang. Ông nổi tiếng với tác phẩm Băng hồ phú 冰壺賦, thơ có 1 quyển.