燕歌行

請君留楚調,
聽我吟燕歌。
家在遼水頭,
邊風意氣多。
出身為漢將,
正值戎未和。
雪中淩天山,
冰上渡交河。
大小百餘戰,
封侯竟蹉跎。
歸來灞陵下,
故舊無相過。
雄劍委塵匣,
空門垂雀羅。
玉簪還趙女,
寶瑟付齊娥。
昔日不為樂,
時哉今奈何。

 

Yên ca hành

Thỉnh quân lưu Sở điệu,
Thính ngã ngâm Yên ca.
Gia tại Liêu thuỷ đầu,
Biên phong ý khí đa.
Xuất thân vi Hán tướng,
Chính trị Nhung vị hoà.
Tuyết trung lăng Thiên Sơn,
Băng thượng độ Giao hà.
Đại tiểu bách dư chiến,
Phong hầu cánh Sa Đà.
Quy lai Bá Lăng hạ,
Cố cựu vô tương quá.
Hùng kiếm uỷ trần hạp,
Không môn thuỳ tước la.
Ngọc trâm hoàn Triệu nữ,
Bảo sắt phó Tề nga.
Tích nhật bất vi lạc,
Thời tai kim nại hà.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xin anh giữ điệu Sở thanh
Mà nghe tôi hát bài hành đất Yên
Sông Liêu, nhà chốn thủy biên
Cuồng phong tạo ý chí luôn kiên cường
Xuất thân tướng Hán đường đường
Trước sau quyết đánh không nhường Hung Nô
Thiên Sơn vượt tuyết hôm nào
Giao hà băng đóng ngựa ào ào qua
Đã hơn trăm trận xông pha
Đất phong đến tận Sa Đà Tân Cương
Bá Lăng về nẽo cố hương
Bao người cố cựu đã dường như xa
Vùi chôn hùng kiếm hôm qua
Cửa không trướng rủ tuổi già dưỡng tâm
Hoàn ngay Triệu nữ ngọc trâm
Tề nga, đàn sắt đàn cầm xin trao
Ngày xưa đâu có vui nào
Hôm nay không thể làm sao cho bằng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xin anh giữ điệu Sở,
Nghe tôi hát Yên ca.
Đầu nước Liêu, là nhà,
Cuồng phong chí kiên cường.
Tướng Hán thân đường đường,
Quyết đánh Nhung sau trước.
Hôm vượt tuyết Thiên Sơn.
Xông pha trăm trận hơn.
Qua Giao hà băng đóng,
Đất phong tận Tân Cương.
Bá Lăng về cố hương,
Bao người cũ như xa.
Hùng kiếm vùi hôm qua,
Dưỡng tâm chùa trướng rủ.
Ngọc trâm hoàn Triệu nữ,
Tề nga, sắt cầm đàn trao.
Ngày xưa có vui nào,
Hôm nay không thể làm sao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời