04/08/2021 16:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yên ca hành
燕歌行

Tác giả: Đào Hàn - 陶翰

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2006 14:44

 

Nguyên tác

請君留楚調,
聽我吟燕歌。
家在遼水頭,
邊風意氣多。
出身為漢將,
正值戎未和。
雪中淩天山,
冰上渡交河。
大小百餘戰,
封侯竟蹉跎。
歸來灞陵下,
故舊無相過。
雄劍委塵匣,
空門垂雀羅。
玉簪還趙女,
寶瑟付齊娥。
昔日不為樂,
時哉今奈何。

Phiên âm

Thỉnh quân lưu Sở điệu,
Thính ngã ngâm Yên ca.
Gia tại Liêu thuỷ đầu,
Biên phong ý khí đa.
Xuất thân vi Hán tướng,
Chính trị Nhung vị hoà.
Tuyết trung lăng Thiên Sơn,
Băng thượng độ Giao hà.
Đại tiểu bách dư chiến,
Phong hầu cánh Sa Đà.
Quy lai Bá Lăng hạ,
Cố cựu vô tương quá.
Hùng kiếm uỷ trần hạp,
Không môn thuỳ tước la.
Ngọc trâm hoàn Triệu nữ,
Bảo sắt phó Tề nga.
Tích nhật bất vi lạc,
Thời tai kim nại hà.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xin anh giữ điệu Sở thanh
Mà nghe tôi hát bài hành đất Yên
Sông Liêu, nhà chốn thủy biên
Cuồng phong tạo ý chí luôn kiên cường
Xuất thân tướng Hán đường đường
Trước sau quyết đánh không nhường Hung Nô
Thiên Sơn vượt tuyết hôm nào
Giao hà băng đóng ngựa ào ào qua
Đã hơn trăm trận xông pha
Đất phong đến tận Sa Đà Tân Cương
Bá Lăng về nẽo cố hương
Bao người cố cựu đã dường như xa
Vùi chôn hùng kiếm hôm qua
Cửa không trướng rủ tuổi già dưỡng tâm
Hoàn ngay Triệu nữ ngọc trâm
Tề nga, đàn sắt đàn cầm xin trao
Ngày xưa đâu có vui nào
Hôm nay không thể làm sao cho bằng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Hàn » Yên ca hành