Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/06/2006 08:37 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 20/09/2008 01:57 bởi Vanachi
Trần Thì Kiến 陳時見 (?-?) người làng Cự Xạ, huyện Đông Triều, phủ Tân Hưng, là một môn khách của Trần Quốc Tuấn. Nhờ Trần Quốc Tuấn tiến cử, dưới triều Trần Nhân Tông (1279-1293) được bổ chức An phủ sứ phủ Thiên Trường kế đó đổi qua phủ Yên Ninh. Năm 1297, được bổ Đại An phủ kinh sư, chuyên về tư pháp. Năm 1298, được thăng chức Hành khiển gián nghị, nhưng rồi vì tội ẩn nặc dân đinh nên bị cách. Về sau được phục hồi chức Tả tham tri chính sự, thăng đến Tả bộc xạ.

Theo sử sách, ông là người sở trường về khoa đoán quẻ Kinh dịch. Trước khi quân dân ta tiến hành hai cuộc kháng chiến chống bọn xâm lược Nguyên Mông lần thứ hai (1284-1285) và thứ ba (1287-1288), ông đã dự đoán khá chính xác kết quả thắng lợi của chiến tranh. Nhờ vậy ông được vua khen và để ý cất nhắc. Đặc biệt, ông còn nổi tiếng ở…

 

Tuyển tập chung