Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2006 08:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/06/2006 09:20

贈安朗寺普明禪師

隱不林泉真大隱,
修於家寺即真修。
此日參禪如夢覺,
休將往事怪潮州。

 

Tặng An Lãng tự Phổ Minh thiền sư

Ẩn bất lâm tuyền chân đại ẩn,
Tu ư gia tự tức chân tu.
Thử nhật tham thiền như mộng giác,
Hưu tương vãng sự quái Triều Châu.

 

Dịch nghĩa

Ẩn cư mà không ở nơi rừng suối mới là đại ẩn
Tu hành ngay tại ngôi chùa nhà mới thực sự là chân tu
Hôm nay được tham vấn đạo Thiền, như người trong mộng chợt tỉnh
Đừng đem chuyện cũ mà trách ông Thứ sử Triều Châu.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bá Chung

Ẩn nơi rừng suối là thường
Tu tại gia mới là đường chân tu
Trách gì chuyện cũ Triều Châu
Tham thiền một sớm mây mù bỗng tan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đổng Chi

Rừng suối phải đâu là đại ẩn,
Chùa nhà ấy mới thực chân tu.
Nay được tham thiền như mộng tỉnh,
Đừng đem chuyện cũ trách Triều Châu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đại ẩn cần đâu nơi rừng suối
Chân tu chọn lấy chính chùa ta
Tham thiền nay tựa bừng cơn mộng
Chuyện cũ Trào Châu chẳng trách mà!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đại ẩn không cần rừng ngụ cư,
Tu chùa nhà mới thực chân tu.
Tham Thiền nay được bừng cơn mộng,
Chuyện cũ Triều Châu trách Dũ ư!

15.00
Trả lời