16/06/2024 13:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng An Lãng tự Phổ Minh thiền sư
贈安朗寺普明禪師

Tác giả: Trần Thì Kiến - 陳時見

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2006 08:42

 

Nguyên tác

隱不林泉真大隱,
修於家寺即真修。
此日參禪如夢覺,
休將往事怪潮州。

Phiên âm

Ẩn bất lâm tuyền chân đại ẩn,
Tu ư gia tự tức chân tu.
Thử nhật tham thiền như mộng giác,
Hưu tương vãng sự quái Triều Châu[1].

Dịch nghĩa

Ẩn cư mà không ở nơi rừng suối mới là đại ẩn
Tu hành ngay tại ngôi chùa nhà mới thực sự là chân tu
Hôm nay được tham vấn đạo Thiền, như người trong mộng chợt tỉnh
Đừng đem chuyện cũ mà trách ông Thứ sử Triều Châu.

Bản dịch của Nguyễn Bá Chung

Ẩn nơi rừng suối là thường
Tu tại gia mới là đường chân tu
Trách gì chuyện cũ Triều Châu
Tham thiền một sớm mây mù bỗng tan.
[1] Hàn Dũ, nhà thơ đời Đường, vì viết nghị luận can vua việc cung nghênh xá lợi Phật nên bị biếm ra làm Thứ Sử Triều Châu tỉnh Quảng Đông. Khi về già, Hàn Dũ lại sùng Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thì Kiến » Tặng An Lãng tự Phổ Minh thiền sư