Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (312 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 25/12/2013 22:20 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 25/12/2013 22:21 bởi hongha83
Lê Quang Viện 黎光院 (?-?), không rõ năm sinh năm mất và hành trạng. Ông sống dưới thời Hậu Lê, đi sứ nhà Thanh năm 1773 niên hiệu Đạo Quang thứ 13.

Tác phẩm:
- Hoa trình ngẫu bút lục 華程偶筆錄