15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2013 08:22

筆研山

天然勝賞會名州,
點點山光接岸浮。
別有文章還大塊,
幾更朝代俯長流。
叢篁地已聲容盛,
幹珮人多物象求。
相對且供今夕賞,
招邀明月上蘭舟。

 

Bút Nghiễn sơn

Thiên nhiên thắng thưởng hội danh châu,
Điểm điểm sơn quang tiếp ngạn phù.
Biệt hữu văn chương hoàn đại khối,
Kỷ canh triều đại phủ trường lưu.
Tùng hoàng địa dĩ thanh dung thịnh,
Cán bội nhân đa vật tượng cầu.
Tương đối thả cung kim tịch thưởng,
Chiêu yêu minh nguyệt thướng lan châu (chu).


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Nơi đây tụ lại cảnh xinh tươi
Lấp loáng bờ xa ánh núi ngời
Trả lại văn chương trời đã phú
Soi bao thời đại nước thường trôi
Đất nhờ rừng trúc lừng duyên dáng
Người mượn hình non ví tuyệt vời
Đối cảnh đêm nay vui thưởng cảnh
Mời vầng trăng xuống dạo thuyền chơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nơi đây tụ cảnh xinh tươi
Bờ xa lấp loáng núi ngời ánh dương,
Trả hoàn trời phú văn chương,
Soi bao thời đại nước thường vẫn trôi.
Đất nhờ rừng trúc duyên trời,
Hình non người mượn tuyệt vời cảnh hay.
Đối non thưởng cảnh đêm nay,
Mời vầng trăng xuống thuyền này dạo chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời