27/09/2023 15:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bút Nghiễn sơn
筆研山

Tác giả: Lê Quang Viện - 黎光院

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2013 08:22

 

Nguyên tác

天然勝賞會名州,
點點山光接岸浮。
別有文章還大塊,
幾更朝代俯長流。
叢篁地已聲容盛,
幹珮人多物象求。
相對且供今夕賞,
招邀明月上蘭舟。

Phiên âm

Thiên nhiên thắng thưởng hội danh châu,
Điểm điểm sơn quang tiếp ngạn phù.
Biệt hữu văn chương hoàn đại khối,
Kỷ canh triều đại phủ trường lưu.
Tùng hoàng địa dĩ thanh dung thịnh,
Cán bội nhân đa vật tượng cầu.
Tương đối thả cung kim tịch thưởng,
Chiêu yêu minh nguyệt thướng lan châu (chu).

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Nơi đây tụ lại cảnh xinh tươi
Lấp loáng bờ xa ánh núi ngời
Trả lại văn chương trời đã phú
Soi bao thời đại nước thường trôi
Đất nhờ rừng trúc lừng duyên dáng
Người mượn hình non ví tuyệt vời
Đối cảnh đêm nay vui thưởng cảnh
Mời vầng trăng xuống dạo thuyền chơi
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Phần thơ dịch), NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quang Viện » Bút Nghiễn sơn