Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/06/2008 10:45 bởi Vanachi
Trí Thiền thiền sư 智禪禪師 (?-?) tên thật là Lê Thước 黎鑠 người châu Phong, năm sinh và năm mất đều không rõ. Cả nhà đều làm quan to dưới triều Lý: ông nội là Thuận Tông 順宗 giữ chức Trung thư và được kết duyên cùng công chúa Kim Thành 金城, bố là Văn Đạc 文鐸 làm tới chức Minh tự, anh là Lê Kiếm 黎劍 giữ chức Tam nguyên đô tuần kiểm. Bản thân cũng giữ chức Cung hậu thư gia.

Ông có theo học sư Giới Không và sau đó cắt tóc đi tu ở núi Từ Sơn trong 6 năm, trở thành người đứng đầu thế hệ thứ mười sáu dòng thiền Nam Phương. Các vua Lý Anh Tông (1138-1175) và Lý Cao Tông (1176-1210) nhiều lần vời ra làm quan nhưng từ chối. Ông còn được nhiều vị quan tay mắt trong triều vì nể. Thái uý Tô Hiến Thành 蘇憲誠 và Thái bảo Ngô Hoà Nghĩa 吳和義 từng xem mình là học trò của ông.

Tác phẩm hiện còn hai bài thơ.

 

Tuyển tập chung