Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tam Quốc)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Linh (1 bài)
- Kê Khang (4 bài)
- Nguyễn Tịch (6 bài)
- Lý Mật (1 bài)
- Tào Thực (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 19/11/2007 15:04 bởi Vanachi
Phó Huyền 傅玄 (217-278) tự Hưu Dịch 休奕, triết học gia và văn học gia đời Tây Tấn, người Nê Dương, Bắc Địa (nay thuộc Thiểm Tây), làm quan đến Tư lệ hiệu uý.