雲歌

白雲翩翩翔天庭,
流景髣彿非君形。
白雲飄飄舍我高翔,
青雲徘徊為我愁腸。

 

Vân ca

Bạch vân phiên phiên tường thiên đình,
Lưu cảnh phảng phất phi quân hình.
Bạch vân phiêu phiêu xá ngã cao tường,
Thanh vân bồi hồi vị ngã sầu trường.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Mây trắng ngổn ngang bay trên trời,
Bóng trôi thấp thoáng nào dáng ai?
Mây trắng lửng lờ bỏ ta bay cao,
Mây xanh lởn vởn vì ta đau lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngổn ngang mây trắng bay ngang trời,
Thấp thoáng dáng người nào bóng trôi?
Mây trắng bỏ ta bay lửng lửng,
Vì ta mây biếc dạ bồi hồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời