15.00
Nước: Anh
1 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 05/12/2015 18:16 bởi tôn tiền tử
Doris Lessing (1919-2013) tên thật là Doris May Tayler, là một nhà thơ Anh sinh tại Kermanshah, một thành phố lớn của Ba Tư ngày xưa và ngày nay là Iran. Bà được giải Nobel văn học năm 2007.