15.00
Nước: Anh
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- James Joyce (8 bài)
- Harold Edward Monro (1 bài)
- Margaret Cole (1 bài)
- Walter de la Mare (4 bài)
- William Henry Davies (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/11/2008 21:23 bởi hongha83
David Herbert Richards Lawrence (thường được viết tắt là D.H. Lawrence) nhà văn, nhà thơ, hoạ sĩ Anh (1885-1930).

Tác phẩm nổi tiếng nhất: Người tình của phu nhân Chatterley (Lady Chatterley’s Lover, 1928), đã được dịch ra tiếng Việt.