15.00
Nước: Anh
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- James Joyce (8 bài)
- Charlie Chaplin (3 bài)
- Harold Edward Monro (1 bài)
- Margaret Cole (1 bài)
- Walter de la Mare (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/11/2008 21:23 bởi hongha83
David Herbert Richards Lawrence (1885-1930) thường được viết tắt là D. H. Lawrence, là nhà văn, nhà thơ, hoạ sĩ Anh.

Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Người tình của phu nhân Chatterley (Lady Chatterley’s lover, 1928), đã được dịch ra tiếng Việt.