Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (330 bài thơ)
- Đỗ Phủ (1458 bài thơ)
- Vương Duy (152 bài thơ)
- Vương Xương Linh (64 bài thơ)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài thơ)
Tạo ngày 23/08/2014 22:06 bởi tôn tiền tử
Dương Viêm 楊炎 (727-781) tự Công Nam 公南, hiệu Tiểu Dương sơn nhân 小楊山人, người Thiên Dư, Phụng Tường, là một chính trị gia đời Đường, từng giữ các chức Sử bộ thị lang, Đạo Châu tư mã, Môn hạ thị lang, Đồng bình chương sự (tể tướng).