Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Cố Huống (33 bài)
- Độc Cô Cập (5 bài)
- Hoài Tố thiền sư (1 bài)
- Mạnh Vân Khanh (1 bài)
- Hàn Hoảng (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 24/08/2014 22:06 bởi tôn tiền tử
Dương Viêm 楊炎 (727-781) tự Công Nam 公南, hiệu Tiểu Dương sơn nhân 小楊山人, người Thiên Dư, Phụng Tường, là một chính trị gia đời Đường, từng giữ các chức Sử bộ thị lang, Đạo Châu tư mã, Môn hạ thị lang, Đồng bình chương sự (tể tướng).