流崖州至鬼門關作

一去一萬里,
千知千不還。
崖州何處在,
生度鬼門關。

 

Lưu Nhai Châu chí Quỷ Môn quan tác

Nhất khứ nhất vạn lý,
Thiên tri thiên bất hoàn.
Nhai Châu hà xứ tại,
Sinh độ Quỷ Môn quan.


Nhai Châu tức đảo Hải Nam.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mỗi đi một vạn dặm
Ngàn biết không trở về
Nhai Châu tại hà xứ
Sống qua Ải Quỷ mê

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một đi vạn dặm một xa,
Ngàn biết không trở về nhà được đâu.
Xứ nào ở tại Nhai Châu,
Sống qua Ải Quỷ môn sầu loạn mê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một đi vạn dặm một càng xa,
Ngàn biết không trở về được nhà.
Đâu xứ Nhai Châu nào tại đó,
Quỷ môn ải ấy sống sao qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Một đi một vạn dặm xa
Ngàn lần biết chẳng về nhà được đâu
Nơi nào đày ải Nhai Châu
Quỷ Môn quan ấy chỉ cầu sống qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời