21/06/2024 20:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu Nhai Châu chí Quỷ Môn quan tác
流崖州至鬼門關作

Tác giả: Dương Viêm - 楊炎

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 22:07

 

Nguyên tác

一去一萬里,
千知千不還。
崖州何處在,
生度鬼門關。

Phiên âm

Nhất khứ nhất vạn lý,
Thiên tri thiên bất hoàn.
Nhai Châu hà xứ tại,
Sinh độ Quỷ Môn quan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mỗi đi một vạn dặm
Ngàn biết không trở về
Nhai Châu tại hà xứ
Sống qua Ải Quỷ mê
Nhai Châu tức đảo Hải Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Viêm » Lưu Nhai Châu chí Quỷ Môn quan tác