Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 16/09/2008 10:56 bởi Vanachi
Trần Hiệu Khả 陳效可, có sách chép là Trần Phóng Khả 陳放可, hiệu Quất Lâm tản khanh, không rõ năm sinh và mất, làm quan dưới triều Trần Minh Tông (1314-1329), chức tuy không to nhưng được gần gũi vua. Theo Đại Việt sử ký toàn thư thì ông là người lắm mưu mẹo. Có lần vua lấy ra hai hộp đựng áo, sai Hiệu Khả xét xem cái nào khéo cái nào vụng, và bảo rằng: “Một cái chính tự tay Thái thượng làm, một cái do nội nhân Lê Kế làm, hai cái đều tinh xảo cả”. Hiệu Khả xem đi xem lại hai ba lần rồi đáp lờ mờ nước đôi: “Chúa thượng có cái tài khéo của chúa thượng, thần hạ cũng có cái tài khéo của thần hạ”. Vua cũng phải phì cười.

Tác phẩm hiện còn một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt chép trong Toàn Việt thi lục.

 

Tuyển tập chung