Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (332 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/05/2016 11:15 bởi hongha83, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 06/05/2016 11:34 bởi hongha83
Vệ Vạn 衛萬 (?-?) năm sinh năm mất không rõ, người đời trước niên hiệu Thiên Bảo thời Đường Huyền Tông. Thơ được tập hợp vào Ngọc Đài hậu tập 玉台后集 của Lý Khang Thành, sự tích được tìm thấy trong Thịnh Đường thi ký 盛唐詩紀 (Ghi chép thơ Thịnh Đường). Trong Toàn Đường thi 全唐詩 hiện còn 1 bài.