Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 15/03/2020 15:55 bởi hongha83
Ngô Thì Chí 吳時志 (1753-1788) tự Học Tốn 學遜, hiệu Uyên Mật 淵密, người xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai (nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ông là con trai thứ hai của Ngô Thì Sĩ và là em ruột của Ngô Thì Nhậm. Thân thế và sự nghiệp của Ngô Thì Chí hiện chưa rõ, được biết ông làm quan đến chức Thiêm thự bình chương sự. Ông có thơ, văn trong các sách Chư đề mặc 諸題默, Ngô gia văn phái tuyển 吳家文派選.

Tác phẩm:
- Bình chương Học Tốn công di thảo 平章學遜公遺草