Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 29/09/2008 22:02 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 29/09/2008 22:17 bởi Vanachi
Hề Giả 奚賈, không rõ năm sinh năm mất, người Phú Xuân, thơ còn ba bài là Tầm Hứa sơn nhân đình tử 尋許山人亭子, Yết Lý tôn sư 謁李尊師, Nghiêm Lăng than hạ ký Thường Kiến 嚴陵灘下寄常建. Lang Sĩ Nguyên 郎士元 có bài Tống Hề Giả quy Ngô, như vậy ông sống khoảng cùng thời với Lang Sĩ Nguyên.