Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (332 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/12/2007 08:35 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 01/12/2007 08:35 bởi Vanachi
Pháp Chiếu thiền sư 法照禪師, sống khoảng năm Đại Lịch, Trinh Nguyên, tổ thứ 4 phái Liên Tông 蓮宗, trụ tại chùa Vân Phong 雲峰, Hoành Châu.