Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2007 08:37

送無著禪師歸新羅

萬里歸鄉路,
隨緣不算程。
尋山百衲弊,
過海一杯輕。
夜宿依雲色,
晨齋就水聲。
何年持貝葉,
卻到漢家城。

 

Tống Vô Trước thiền sư quy Tân La

Vạn lý quy hương lộ,
Tuỳ duyên bất toán trình.
Đăng sơn bách nạp tệ,
Quá hải nhất bôi khinh.
Dạ túc y vân sắc,
Thần trai tựu thuỷ thanh.
Hà niên trì bối diệp,
Khước đáo Hán gia thành?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Muôn dặm về quê cũ,
Lâu mau phó chữ duyên.
Lên non áo rách lối,
Qua bể chén đưa thuyền.
Ngủ giữa màu mây kết,
Ăn trong tiếng suối rền.
Năm nào kinh lá bối,
Lại chở tới Trung nguyên?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muôn dặm đi về đường quê,
Tuỳ duyên chẳng tính đường về lâu mau.
Lên non áo rách lối sâu,
Qua bể một chén nhẹ sao đưa thuyền.
Ngủ giữa màu mây kết liền,
Ăn trong tiếng suối nghe rền nước trôi.
Kinh lá bối năm nào rồi,
Chối từ đến lại nơi đồi Hán gia.

15.00
Trả lời