Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Nguyễn Khuyến (369 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (238 bài)
- Phan Chu Trinh (68 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/06/2016 11:23 bởi hongha83
Nguyễn Phạm Tuân 阮范遵 (?-1887) người xã Bắc Cư, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Ông đậu cử nhân thời Tự Đức, được bổ làm huấn đạo huyện Bố Trạch, Quảng Bình, rồi tri huyện Tuyên Hoá, sau lại được thăng tri phủ Đức Thọ, Hà Tĩnh. Năm 1883, được tin triều đình đầu hàng, ông treo ấn từ quan, buồn rầu về nhà tự tử. Nhưng người nhà biết đã mau chóng cứu chữa được. Năm 1885, hưởng ứng chiếu cần vương, ông mộ binh khởi nghĩa chống Pháp, được vua Hàm Nghi phong chức Tán tương Quân vụ quân thứ Quảng Bình. Năm 1886, Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc cầu viện, ông giữ chức Thượng tướng cùng đề đốc Lê Trực cùng hai con trai của Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi chống Pháp. Ông lập căn cứ ở vùng Tuyên Hoá. Nghĩa quân của ông chiến đấu rất dũng cảm và đã lập được nhiều chiến công oanh liệt, có lần đã đột nhập…