Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ:
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: thơ thiền (125)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2017 09:06

始終

始終無物妙虛空,
會得真如体自同。

 

Thuỷ chung

Thuỷ chung vô vật diệu hư không,
Hội đắc chân như thể tự đồng.

 

Dịch nghĩa

Không có cái gì là “thuỷ” và “chung” chỉ, “hư không” mới là thần diệu,
Nếu hiểu được chân như thì [vạn vật] sẽ tự đồng nhất với tâm thể [của mình].


Theo Thiền uyển tập anh, một hôm có một học trò là Đa Bảo 多寶 hỏi về sự khởi đầu và kết thúc của việc học Đạo, sư đã trả lời bằng hai câu thơ này. Ông cho rằng vạn vật đều đồng nhất với cái chân như (bản thể), trường tồn, không có bắt đầu và kết thúc. Đa Bảo không rõ họ tên thật, quê quán, là học trò xuất sắc của Khuông Việt, đứng đầu thế hệ thứ năm, dòng thiền Quang Bích, là người góp phần hoạt động giúp Lý Công Uẩn lên ngôi.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Sau trước có gì đâu!
Hư không mới nhiệm mầu.
Chân như, bằng hiểu được,
Tâm thể, cũng như nhau.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không có gì là “trước” và “sau”,
“Hư không” mới thật là nhiệm mầu,
Nếu hiểu chân như được như thế,
Đồng nhất vạn vật với người mau.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời