元火

木中元有火,
元火復還生。
若謂木無火,
鑽燧何由萌。

 

Nguyên hoả

Mộc trung nguyên hữu hoả,
Nguyên hoả phục hoàn sinh.
Nhược vị mộc vô hoả,
Toàn toại hà do manh?

 

Dịch nghĩa

Trong cây vốn có lửa,
Sẵn lửa, lửa mới sinh ra.
Nếu cây không có lửa,
Khi cọ xát sao lại thành?


Tương truyền, sư ứng khẩu 4 câu thơ này trước khi tịch.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bá Chung

Cây xanh sẵn lửa bao đời
Truyền qua bao kiếp đổi dời tái sinh
Nếu không sẵn nhiệt tử sanh
Đem cây cọ xát dễ thành lửa sao?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Như

Trong mộc vốn có hoả
Nguyên hoả lại hoàn sinh
Nếu bảo mộc không hoả
Cọ xát làm sao thành

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Như

Lửa lòng vốn tại tâm ma
Không dưng sao cháy ma đà tái sinh
Đốt sao lục dục thất tình
Không không sắc sắc đặng mình thảnh thơi

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi, Phạm Tú Châu

Lửa sẵn có trong cây,
Vơi đi, chốc lại đầy.
Ví cây không sẵn lửa,
Xát lửa, sao bùng ngay?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Lửa trong cây có sẵn
Có lửa, lửa bùng ngay
Nếu bảo cây không lửa
Xát mạnh sao cháy cây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Trong cây vốn có lửa
Sẵn lửa, lửa mới sinh
Nếu như cây không lửa
Cọ xát sao lửa thành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lửa nguyên có sẵn trong cây
Vơi đi rồi lại chốc đầy liền ngay
Nếu không sẵn lửa ở đây
Cớ sao khi xát vào cây lửa bùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vốn trong sẵn có lửa cây,
Mới sinh sẵn lửa, lửa ngay ra liền.
Nếu cây không có lửa riêng,
Sao khi cọ xát cây liền lửa bung?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có lửa trong cây vốn sẵn rồi,
Sinh ngay sẵn lửa mới ra thôi.
Nếu cây không có lửa riêng sẵn,
Sao cọ xát cây liền lửa trồi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời