Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2012 09:15

Một sớm mùa thu, mây biết không?
Gió nổi mưa sa xót nỗi lòng
Kẻ ở người đi tình không nỡ
Không nỡ rời tay, mây biết không?


22.3.2011

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]