Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2013 20:36

Đường lên Thiền viện Tây Thiên
Không gian tĩnh mặc khí thiêng ngập tràn
Gió đưa hương quyện trầm nhang
Chuông ngân như đón ta sang cõi thiền.
 
Mây vờn quanh mái chùa thiêng
Trống chiêng Bát nhã theo triền núi ngân
Như đi trong áng phù vân
Xa lìa cái cõi hồng trần phù du.

Tam quan ấm nắng chiều thu
Đại hùng bảo điện mịt mù khói hương
Lầu chuông lầu trống quyện sương
Sớm trưa tĩnh lặng thiền đường uy nghiêm.
 
Câu kinh tiếng kệ mùi thiền
Áo nâu sòng khắp trăm miền về đây
Tâm kinh Bát Nhã đủ đầy
Chân tâm thanh tịnh chốn đây cửa thiền.
 
Tây Thiên Thiền viện linh thiêng.


03.02.2012

Nguồn: Hoa bằng lăng (thơ), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012