Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 24/06/2016 04:44 bởi hongha83
Duy Chính thiền sư 唯正禪師 (?-?), không rõ năm sinh năm mất, thế danh và quê quán, sống vào đời Bắc Tống. Là Tổ thứ 4 thiền phái Pháp Nhẫn.