Hôm qua chót hẹn hôm nay đi
Chống gậy bước ra lại nghĩ suy
Nhà sư chỉ hợp nơi hang núi
Tiệc tùng phố xá chớ nên đi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)