11.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/07/2012 09:13

Xuất hành lễ Phật đầu xuân
Vào chùa nghe tiếng chuông ngân tịnh lòng
Không gian đọng lại cõi không
Thời gian như chỉ còn trong hiện tiền

Trầm hương toả khói linh thiêng
Hoa khai kiến Phật trăm miền về đây
Câu kinh tiếng kệ thấm đầy
Trong lời niệm Phật vơi đầy gần xa

Nam mô Đức Phật Di Đà
Chứng cho mọi kiếp mọi nhà an vui
Chúng sinh trên khắp đất trời
Hướng về cõi Phật là nơi an lành

Gió đưa lan toả đầu cành
Hương thơm đất Phật ngọt lành còn đây
Mùi thiền vợi nỗi đắng cay
Cả năm mới có một ngày linh thiêng

Xuân về dịu mọi ưu phiền
Đầu năm lễ Phật sống hiền cả năm


23.3.2011

Nguồn: Vườn xưa lối cũ (thơ), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2011