Con tàu khuya đưa em về phương Nam
Ở nơi ấy có rất nhiều nắng ấm
Anh ra về lê bước chân chầm chậm
Vì sao, vì sao đôi ta chia tay?

Trời Hà Nội độ này rét đậm
Làm đau thêm những nỗi chia ly
Rét thấu xương nhưng cũng chẳng thấm gì
Bằng cái lạnh phải xa em vĩnh viễn


1.2.2011

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]