Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Lý-Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/05/2013 07:25 bởi hongha83, đã sửa 11 lần, lần cuối ngày 04/05/2013 10:27 bởi hongha83
Minh Lương thiền sư 明良禪師 không rõ năm sinh năm mất, là thế hệ thứ 35 tông Lâm Tế Đằng Ngoài (Việt Nam). Sư ở núi Phù Lãng, Bắc Ninh. Sớm có lòng mộ đạo. Một hôm nghe thấy có thiền sư người Trung Hoa là hoà thượng Chuyết Chuyết sang Việt Nam hoằng pháp là người bác thông kinh sử, thấu triệt tâm tông nên sư tìm đến tham vấn và học đạo, được Chuyết Công chấp nhận và truyền tâm ấn. Sau khi đắc pháp, sư trở về trụ trì chùa Vĩnh Phúc núi Côn Cương ở Phù Lãng để truyền bá chánh pháp. Tác phẩm còn lại một bài kệ.