15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Lý-Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 03/05/2013 07:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/05/2013 21:33

美玉藏頑石,
蓮花出淤泥。
須知生死處,
悟是即菩提。

 

Kệ

Mỹ ngọc tàng ngoan thạch,
Liên hoa xuất ứ nê.
Tu tri sinh tử xứ,
Ngộ thị tức Bồ đề.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Ngọc quý sâu trong đá
Hoa sen mọc từ bùn
Nên biết nơi sinh tử
Ngộ mới thật Bồ đề


Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Ngọc quý ẩn trong đá lâu
Hoa sen từ chốn bùn sâu nở hồng
Sinh tử nơi chốn biết không
Có ngộ mới được nhập trong Bồ đề


Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Ngọc quý ẩn trong đá
Hoa sen từ bùn hôi
Nên biết nơi sinh tử
Hiểu được Phật thành rồi

15.00
Trả lời