Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Lý-Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/05/2013 09:50 bởi hongha83
Tín Học thiền sư 信學禪師 (?-1190) là thế hệ thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông (Việt Nam). Ông họ Tô quê ở làng Chu Minh, phủ Thiên Đức. Gia đình chuyên nghề khắc bản kinh. Thuở nhỏ sư theo học với thầy Thành Giới, không thích giao du. Năm 32 tuổi, sư đến thiền sư Đạo Huệ ở núi Tiên Du thọ giáo. Ở đây hầu thầy ba năm, sư nhận được tông chỉ thiền tông một cách sâu sắc. Sau đó, sư một mình chống gậy du phương, đến chùa Quán Đảnh núi Không Lộ huyện Thạch Thất, Sơn Tây dừng lại trụ trì. Sư chuyên tu Tam quán theo trong kinh Viên Giác, ngày chỉ ăn một bữa, đến hình dung tiều tụy, trải nhiều năm như thế mà chẳng thối chí. Do đấy, thâm đắc Chánh định tam quán. Công khanh sĩ thứ ngưỡng mộ phong thái cao nhã của sư đua nhau đến học hỏi rất đông. Đến ngày 9 tháng giêng năm Thiên Tư Gia Thụy thứ năm (1190) đời Lý Cao Tông, sư lâm bệnh, gọi tăng chúng đến đọc bài kệ rồi viên tịch.