Có tiếng thì thầm những giọt mưa
Gió về lay lắt trước song thưa
Có người đôi mắt mờ trông ngóng
Trước cửa phật bay mấy lá dừa


25.1.2011

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]