35.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2013 20:54

Anh  đi khắp mọi nẻo đường
Bao ngày tháng, bao nhớ thương quê nhà
Anh  đi vạn dặm đường xa
Nhớ sông núi, nhớ ngôi nhà mến thương.
 
Anh đi nhớ mãi dòng sông
Long lanh một giải nước trong hiền hòa
Nhớ nhiều những lúc đôi ta
Bên bờ sông nhỏ chiều tà dần buông.

Nhớ khi thoáng một cánh buồm
Trên sông như cánh bướm vương sắc hồng
Nhớ nhiều những khóm tre cong
Trên triền đê nhỏ như mong ai về.
 
Nhớ nàng thục nữ chân quê
Rửa chân bên bến tóc thề xõa buông
Nhớ sao tiếng hát véo von
Trên sông pha tiếng cười ròn quê ta.
 
Anh đi xa, nhớ quê nhà
Nhớ dòng sông nhỏ hiền hòa êm trôi.


​24.01.2012

​Nguồn: Hoa bằng lăng (thơ), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012