Đuốc đèn lấp lánh sáng choang choang
Rượu tết đầy be chén sẵn sàng
Trời đất ngày mai thông suốt đẹp
Mở toang hai cửa đón xuân sang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)