秋晚靈雲寺鍾樓閒望其四

慧鳥語花聲瀝瀝,
濃陰復檻晚垂垂。
苔侵曲徑僧何賴,
月上高樓客未歸。
泉美轆轤分井幹,
潮升舴艋罣江枝。
閑中一望清人思,
無奈窮民苦旱饑。

 

Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 4

Tuệ điểu ngứ hoa thanh lịch lịch,
Nùng âm phúc hạm vãn thuỳ thuỳ.
Đài xâm khúc kính tăng hà lại,
Nguyệt thướng cao lâu khách vị quy.
Tuyền mỹ lộc lô phân tỉnh cán,
Triều thăng trách mãnh khuể giang chi.
Nhàn trung nhất vọng thanh nhân tứ,
Vô nại cùng dân khổ hạn ky.

 

Dịch nghĩa

Chim khôn trò chuyện cùng hoa tiếng kêu rúc rích
Trời âm u cánh cửa mở toang chiều về vẫn mịt mờ
Rêu xâm lối tắt, nhà tăng sao biếng thế
Trăng lên trên lầu cao khách vẫn chưa về
Nước trong ròng rọc quay cần giếng (đưa gàu nước lên)
Triều dâng thuyền nhẹ lướt vướng cành cây
Trong lúc nhàn chỉ mong thảnh thơi không còn phải lo nghĩ tới
(Không nài) dân cùng đang đói khổ vì hạn hán.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Chất

Chim khôn rúc rích cùng hoa
Trời âm u cửa toang ra vẫn mờ
Rêu xâm lối nhỏ tảng lờ
Lầu cao trăng tỏ khách chưa chịu về
Giếng trong ròng rọc quay rê
Triều dâng thuyền nhẹ đi về vướng cây
Thảnh thơi mong một điều này
Dân nghèo chóng thoát những ngày hanh khô

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Chim khôn cùng hoa rả rích đưa
Bóng sẫm chiều buông phủ cửa xưa
Rêu lan quanh lối sư sao cậy?
Trăng lên lầu cao khách lưu chùa
Suối đẹp guồng gàu chia làm giếng
Triều lên thuyền sông vướng cành đua
Lúc nhàn chỉ hướng dân lành xót
Bất lực khổ sao hạn mất mùa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chim khôn rúc rích chuyện cùng hoa,
Cánh cửa mở toang vẫn mịt mờ.
Lối tắt rêu xâm sư biếng sửa.
Lầu cao trăng rọi khách còn chờ.
Nước quay cần giếng nhờ ròng rọc,
Thuyền lướt triều dâng lên vướng cây.
Lúc rỗi chỉ mong lo ngẫm nghĩ,
Không nài hạn hán khổ dân đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời