27/09/2021 14:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 4
秋晚靈雲寺鍾樓閒望其四

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 10/10/2011 20:54

 

Nguyên tác

慧鳥語花聲瀝瀝,
濃陰復檻晚垂垂。
苔侵曲徑僧何賴,
月上高樓客未歸。
泉美轆轤分井幹,
潮升舴艋罣江枝。
閑中一望清人思,
無奈窮民苦旱饑。

Phiên âm

Tuệ điểu ngứ hoa thanh lịch lịch,
Nồng âm phúc hạm vãn thuỳ thuỳ.
Đài xâm khúc kính tăng hà lại,
Nguyệt thướng cao lâu khách vị quy.
Tuyền mỹ lộc lô phân tỉnh cán,
Triều thăng trách mãnh khuể giang chi.
Nhàn trung nhất vọng thanh nhân tứ,
Vô nại cùng nhân khổ hạn ky.

Dịch nghĩa

Chim khôn trò chuyện cùng hoa tiếng kêu rúc rích
Trời âm u cánh cửa mở toang chiều về vẫn mịt mờ
Rêu xâm lối tắt, nhà tăng sao biếng thế
Trăng lên trên lầu cao khách vẫn chưa về
Nước trong ròng rọc quay cần giếng (đưa gàu nước lên)
Triều dâng thuyền nhẹ lướt vướng cành cây
Trong lúc nhàn chỉ mong thảnh thơi không còn phải lo nghĩ tới
(Không nài) dân cùng đang đói khổ vì hạn hán.

Bản dịch của Bùi Văn Chất

Chim khôn rúc rích cùng hoa
Trời âm u cửa toang ra vẫn mờ
Rêu xâm lối nhỏ tảng lờ
Lầu cao trăng tỏ khách chưa chịu về
Giếng trong ròng rọc quay rê
Triều dâng thuyền nhẹ đi về vướng cây
Thảnh thơi mong một điều này
Dân nghèo chóng thoát những ngày hanh khô
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Nghệ An

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 4