柴山寺

錦繡群峰簇岸回,
參差樹石雍樓臺。
仙橋日月東西現,
天市雲霞表暮開。
景統碑銓明峒窟,
正和詩刻鎮崔嵬。
有僧道行禪庵在,
託化頭生妄矣哉。

 

Sài Sơn tự

Cẩm tú quần phong thốc ngạn hồi
Sâm si thụ thạch ủng lâu đài
Tiên kiều nhật nguyệt đông tây hiện
Thiên thị vân hà biểu mộ khai
Cảnh Thống bi thuyên minh động quật
Chính Hoà thi khắc trấn thôi ngôi
Hữu tăng Đạo Hạnh thiền am tại
Thác hoá đầu sinh vọng hĩ tai[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Gấm vóc quanh co dải núi đồi
So le cây đá nổi lâu đài
Đông tây nhật nguyệt cầu tiên bắc
Sớm tối mây sương họp chợ trời
Cảnh Thống bia đề hang còn tỏ
Chính Hoà thơ khắc chữ rạng ngời
Am thiền Đạo Hạnh nay còn đó
Thác hoá đầu thai chuyện nực cười

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Gấm vóc đỉnh cao tụ núi dài
Cây đá lô nhô chắn lâu đài
Cầu Tiên nhật nguyệt đông tây hiện
Chợ trời mây khói sớm chiều phai
Cảnh Thống văn bia hang động sáng
Chính Hoà thơ khắc trấn non đoài
Am thiền Đạo Hạnh nay còn đó
Thác hoá đầu sinh chuyện bi hài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gấm vóc quanh co núi đồi,
So le cây đá lâu đài nối liên.
Đông tây nhật nguyệt cầu tiên,
Mây sương sớm tối chợ phiên ngoài trời.
Cảnh Thống bia đề rõ mười,
Chính Hoà thơ khắc rạng ngời chữ son.
Am thiền Đạo Hạnh nay còn,
Đầu thai thác hoá cỏn con nực cười.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời