安山佛跡山懷古

崚嶒山勢傲倉蒼,
花草長留峒口香。
生化相傳徐子事,
有無誰辨李朝王。
欲頹孤塔爭風雨,
半踣殘碑證海桑。
難與俗僧談往事,
劫灰空稔舊池溏。

 

An Sơn Phật Tích sơn hoài cổ

Lăng tằng sơn thế ngạo thương thương,
Hoa thảo trường lưu động khẩu hương.
Sinh hoá tương truyền Từ tử sự,
Hữu vô thuỳ biện Lý triều vương?

Dục đồi cô tháp tranh phong vũ,
Bán bặc tàn bi chứng hải tang.
Nan dữ tục tăng đàm vãng sự,
Kiếp hôi không nẫm cựu trì đường.

 

Dịch nghĩa

Thế núi vểnh vểnh, có vẻ ngạo nghễ với bầu trời xanh,
Hoa cỏ lưu mãi hương thơm ở cửa động.
Nơi đây, sinh hoá, tương truyền chuyện ông họ Từ,
Là có là không? Ai phân biện việc vua triều Lý.
Ngọn tháp cô đơn sắp đổ nát, vẫn còn chống chọi với gió mưa,
Tấm bia tàn nghiêng muốn khuỵ, đã chứng mình nhiều cuộc dâu biển.
Không thể cùng người tục tăng bàn luận việc trước,
Lớp “tro kiếp” luống vùi đầy quanh đám hồ ao xưa.


Phật Tích tức Sài Sơn, tục gọi Chùa Thầy, thuộc huyện An Sơn (sau này là huyện Quốc Oai) tỉnh Sơn Tây (núi có di tích của thiền sư Từ Đạo Hạnh nên gọi là “Thầy”).

Nguồn: Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trời xanh núi dựng thế kiêu cường
Cửa động cỏ hoa lưu mãi hương
Sinh hoá tương truyền hồn Đạo Hạnh
Ai hay chuyện thật Lý triều vương?
Tháp cô muốn sụp tranh mưa gió
Bia sót đổ nghiêng chứng đoạn trường
Khó với thường sư bàn việc trước
Xưa vùi “tro kiếp” dưới hồ mương.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bầu trời xanh, non cao ngạo nghễ
Hoa cỏ thơm từ phía núi Đồng
Ông Từ sinh hoá có không
Đã ai phân biện chuyện trong Lý triều?
Tháp mưa gió cô liêu chống đỡ
Bia đổ nghiêng chứng lẽ hưng tàn
Truyện xưa tăng tục khó bàn
Tro xương suông rải ở quanh ao hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tằng lăng thế núi chọc trời
Còn lưu cửa động thơm hoài cỏ hoa
Hoá sinh chuyện cũ đã qua
Lý triều sự ấy biết là có không
Tháp côi gió giật mưa vần
Bia tàn đã trải bao lần bể dâu
Khó bàn bao chuyện trước sau
Bụi tro lớp lớp phủ đầy ao xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời