Nhớ ngày mồng bảy tháng ba,
Trở về hội Láng, trở ra hội Thày.


Láng là tên nôm của làng Yên Lãng, gồm 3 thôn Thượng, Trung, Hạ. Đây là nơi trồng húng và hành hoa nổi tiếng, xưa là làng trại, tổng Hạ. huyện Vĩnh Thuận, sau thuộc huyện Thanh Trì rồi lại chuyển về huyện Từ Liêm (nay là 2 phường Láng Thượng, Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội). Chùa Láng thờ Từ Đạo Hạnh, hội ngày 7 tháng 3 cùng với chùa Thày ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Tây (cũ).

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002