04/12/2022 05:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sài Sơn tự
柴山寺

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/10/2009 20:48

 

Nguyên tác

錦繡群峰簇岸回,
參差樹石雍樓臺。
仙橋日月東西現,
天市雲霞表暮開。
景統碑銓明峒窟,
正和詩刻鎮崔嵬。
有僧道行禪庵在,
託化頭生妄矣哉。

Phiên âm

Cẩm tú quần phong thốc ngạn hồi
Sâm si thụ thạch ủng lâu đài
Tiên kiều nhật nguyệt đông tây hiện
Thiên thị vân hà biểu mộ khai
Cảnh Thống[1] bi thuyên minh động quật
Chính Hoà[2] thi khắc trấn thôi ngôi
Hữu tăng Đạo Hạnh thiền am tại
Thác hoá đầu sinh vọng hĩ tai

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Gấm vóc quanh co dải núi đồi
So le cây đá nổi lâu đài
Đông tây nhật nguyệt cầu tiên bắc
Sớm tối mây sương họp chợ trời
Cảnh Thống bia đề hang còn tỏ
Chính Hoà thơ khắc chữ rạng ngời
Am thiền Đạo Hạnh nay còn đó
Thác hoá đầu thai chuyện nực cười
Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998
[1] Niên hiệu đời vua Lê Hiến Tông.
[2] Niên hiệu đời vua Lê Hy Tông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Sài Sơn tự