暮春村舍對花憶京中兄弟

村舍對花思弟兄,
藍江江上雨初晴。
南風不及相思遠,
先逐春雲到鳳城。

 

Mộ xuân thôn xá đối hoa ức kinh trung huynh đệ

Thôn xá đối hoa tư đệ huynh,
Lam Giang giang thượng vũ sơ tình.
Nam phong bất cập tương tư viễn,
Tiên trục xuân vân đáo phụng thành.

 

Dịch nghĩa

Nơi thôn xá trước hoa nhớ anh em
Trên sông ở Lam Giang mưa vừa tạnh
Gió nam chẳng bay xa bằng nỗi nhớ của ta
Trước hết hãy lùa áng mây xuân đến kinh thành


Nguồn: Các tác gia Hán Nôm Thăng Long - Hà Nội, NXB Khoa học xã hội, 2009

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Thôn xá, nhìn hoa nhớ bạn hiền
Sông Lam mưa đã tạnh nguồn trên
Gió Nam đâu sánh lòng ta nhớ
Hãy cuốn mây xuân đến Phụng thành

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Ngắm hoa lại nhớ bạn hiền
Sông Lam mưa đã tạnh trên nguồn rồi
Gió Nam sao sánh lòng tôi
Mây xuân hãy cuốn về nơi Phụng Thành

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngắm hoa thôn xá nhớ anh em,
Mưa tạnh Lam Giang nguồn núi trên.
Gió chẳng bay xa hơn nỗi nhớ,
Kinh thành hãy cuốn áng mây lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời